Iskanje

V naši tiskarni varujemo okolje v celotnem delovnem procesu.


Priprava

Uporabljamo tiskarske plošče z Eco green Tehnologijo podjetja Fuji. Razvijalni stroji za plošče so računalniško vodeni, povezani v mrežo in uporabljajo poseben razvijalec, ki omogoča zelo natančno doziranje in spremljanje koncentracije. Odpadni razvijalec se pred odvozom še prečisti v čistilni napravi, tako da se količina odpadnega razvijalca razdeli na 1/3 koncentrirane brozge, ki jo odpelje pooblaščeno podjetje, 2/3 pa je destilirane vode, ki se ponovno uporabi v delovnem procesu tiska.


Tisk

V procesu tiska uporabljamo ekološke barve nemškega proizvajalca, ki so proizvedene iz okolja prijaznih sestavin in zaradi tega odpadki barv in embalaže barv ne onesnažujejo okolja.
Pri pranju stroja uporabljamo destilirano vodo, ki smo jo pridobili pri  čiščenju razvijalca plošč. Toploto, ki jo proizvedejo pomožni agregati tiskarskih strojev v tehničnem prostoru pozimi preusmerimo v prezračevalni sistem in s tem znižamo porabo fosilnih goriv za ogrevanje celotne stavbe.
Krpe, ki se uporabijo za čiščenje strojev, se po uporabi ponovno vrnejo k dobavitelju, kjer se na ekološki način operejo in ponovno vrnejo v uporabo.


Dodelava

Vsi papirni ostanki, ki nastanejo v procesu dodelave tiskovin se sortirajo in pošljejo v reciklažo.

Certifikat FSC®

Evrografis tiskarna certifikat FSC

Certifikat BIO barve

Evrografis tiskarna certifikat bio barve

evrografis tradicija

evrografis ekipa

evrografis oprema

evrografis produkti

evrografis okolje

Tiskarna Evrografis

EVROGRAFIS d.o.o.
Puhova ulica 18, SI - 2000 MARIBOR
SLOVENIJA

T: +386 2 608 92 25
F: +386 2 601 85 21
E-mail: