Iskanje

Na področju kadrovskih evidenc so dokumenti skorajda neponovljivi in ne zadošča le to, da so varno spravljeni, tako kot terja zakonodaja, ampak je prav, da jih tudi najdemo, ko jih potrebujemo ob rednem delu. To si zagotovimo z »Osebno mapo delavca«, ki smo jo razvili na temelju dolgoletnih izkušenj, zagotavlja pa nam, da imamo urejeno zbrane vse podatke o posameznem zaposlenem (dokumenti o sprejemu v delovno razmerje,zdravstveni pregledi, požarna varnost, pogodbe, potrdila o dodatnem izobraževanju in podobno).


Pripravljeno imamo v dveh temeljih izvedbah:

  • standardna (z elastiko ali brez) in
  • viseča (z elastiko ali brez).

Možen je tudi dotisk logotipa ali drugih pomembnih naročnikovih podatkov

 

Povpraševanje

 

evrografis tradicija

evrografis ekipa

evrografis oprema

evrografis produkti

evrografis okolje

Tiskarna Evrografis

EVROGRAFIS d.o.o.
Puhova ulica 18, SI - 2000 MARIBOR
SLOVENIJA

T: +386 2 608 92 25
F: +386 2 601 85 21
E-mail: