Osebna mapa delavca

Na področju kadrovskih evidenc so dokumenti skorajda neponovljivi in ne zadošča le to, da so varno spravljeni, tako kot terja zakonodaja, ampak je prav, da jih tudi najdemo, ko jih potrebujemo ob rednem delu. To si zagotovimo z »Osebno mapo delavca«, ki smo jo razvili na temelju dolgoletnih izkušenj, zagotavlja pa nam, da imamo urejeno zbrane vse podatke o posameznem zaposlenem (dokumenti o sprejemu v delovno razmerje,zdravstveni pregledi, požarna varnost, pogodbe, potrdila o dodatnem izobraževanju in podobno).

Osebne mape pripravljamo v dveh temeljnih izvedbah:

Standardna (z elastiko ali brez)
in
Viseča (z elastiko ali brez).

Možen je tudi dotisk logotipa ali drugih pomembnih naročnikovih podatkov.

Stopite v stik z nami

Close Menu